Voorgenomen verkoop strook grond ter hoogte van ’t Boonrak 19 te Valkenburg

Bekendmaking voor overig in Katwijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Voorgenomen verkoop strook grond ter hoogte van ’t Boonrak 19 te Valkenburg

overig t Boonrak Valkenburg Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Valkenburg

Het college van burgemeester en wethouders van Katwijk maakt hierbij bekend dat de gemeente Katwijk voornemens is om een strook grond, ter hoogte van ’t Boonrak 19 te Valkenburg te verkopen aan de eigenaar van de naastgelegen woning. Het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Valkenburg sectie A, nummer 5203 [gedeeltelijk], groot ca. 11 m2. Geen andere gegadigden Aangezien het om een beperkte strook grond van 11 m2 gaat, grenzend aan het eigendom van de beoogd koper, zijn er op grond van de ‘Nota uitgifte snippergrond 2021’ redelijkerwijs geen andere gegadigden die in aanmerking komen voor het in eigendom verkrijgen van het perceel. Kort geding Bent u het niet eens met deze verkoop, dan dient u binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Den Haag. Indien u een kort geding aanspant, verzoeken wij u ons dit binnen voornoemde termijn van 20 kalenderdagen schriftelijk mede te delen, bij voorkeur door het per e-mail opsturen van de conceptdagvaarding naar het volgende e-mailadres: snippergrond@Katwijk.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.