Verkeersbesluit instellen gereserveerde parkeerplaats voor deelauto 'Greenwheels' Baanweg te Schin op Geul, gem. Valkenburg

Bekendmaking voor verkeersbesluit in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 23-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Verkeersbesluit instellen gereserveerde parkeerplaats voor deelauto ‘Greenwheels’ Baanweg te Schin op Geul, gem. Valkenburg

verkeersbesluit Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul besluit: 1.door middel van het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst: ‘deelauto Greenwheels’ een parkeerplaats te reserveren ten behoeve van het parkeren van een deelauto aan de Baanweg te Schin op Geul; 2.een en ander overeenkomstig bijgevoegde situatieschets. Situatieschets: Valkenburg aan de Geul, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VALKENBURG AAN DE GEUL Namens dezen, J. Schoenmakers Beleidsmedewerker Openbare Ruimte Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit (zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul Postbus 998 6300 AZ Valkenburg Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 1.uw naam, adres en telefoonnummer; 2.de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening; 3.het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit; 4.waarom u bezwaar maakt. Het is ook mogelijk het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Meer informatie en het formulier is te vinden via www.valkenburg.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD nodig. Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Schorsende werking Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. Spoed? Voorlopige voorziening Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht Postbus 950 6040 AZ Roermond U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden. Informele oplossing Weet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.