Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg’.

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 05-01-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg’.

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken bekend dat vanaf donderdag 4 januari tot en met woensdag 14 februari 2024 het vastgestelde bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34 te Valkenburg (NL.IMRO.0994.2023BP002-VA01) ter inzage ligt. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenburg, sectie U nummers 127, 368, 370, 366, 380, 381, 398, 399, 400 en 103en plaatselijk bekend Achelerweg 1, 3 en 4 en Hekerweg 34. Met het bestemmingsplan worden de bestemmingen ‘Agrarisch – agrarisch bedrijf’ en ‘Agrarisch met waarden’ op het adres Achelerweg 4 gewijzigd naar de bestemming ‘Wonen’ met vergroting van het bouwvlak en wordt de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ op de tuinen achter de woningen met de adressen Achelerweg 1 en Hekerweg 34 gewijzigd naar de bestemming ‘Tuin’. Inzage Het vastgestelde bestemmingsplan is op de volgende wijze in te zien: •digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl; •analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043. Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend. Beroep Tijdens de ter inzage termijn kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vergt kan de belanghebbende die beroep heeft ingesteld een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als een dergelijk verzoek wordt ingediend binnen de beroepstermijn van zes weken, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.