Publicatie toestemming 2024-000386 diverse werkzaamheden bij de Kooltuinweg en Achterweg te Valkenburg in gemeente Katwijk.

Bekendmaking voor watervergunning in Hoogheemraadschap van Rijnland

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 08-02-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Publicatie toestemming 2024-000386 diverse werkzaamheden bij de Kooltuinweg en Achterweg te Valkenburg in gemeente Katwijk.

watervergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft een omgevingsvergunning verleend. Rijnland geeft hiermee toestemming voor - a. het tijdelijk tot 1 juli 2025 dempen van circa 1670 m2 water en graven van circa 1368 m2 water en aanbrengen van twee duikers Ø 600 mm bij de Kooltuinweg en Achterweg te Valkenburg in gemeente Katwijk; b. het tijdelijk gebruik maken van de BRC ter compensatie van 300 m2 te dempen water bij de Kooltuinweg en Achterweg te Valkenburg in gemeente Katwijk.   Waarom publiceert Rijnland dit bericht? Een omgevingsvergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld: - in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee); - bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of - die invloed hebben op het grondwater. Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.   Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt Rijnland tot en met 14 maart 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit wordt bezwaar maken genoemd. U kunt bezwaar maken als u rechtstreeks bij de vergunning bent betrokken. In deze periode liggen de documenten met informatie over de vergunning ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina.   Wilt u bezwaar maken? Wanneer u rechtstreeks bij dit besluit betrokken bent, bent u belanghebbende. Als belanghebbende kunt u tijdens de inzagetermijn een bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar maken bij Rijnland via https://burgerloket.rijnland.net/. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD of eHerkenning). Als het voor u niet mogelijk is om uw bezwaar digitaal in te dienen, dan kunt u dit per post doen. U richt uw bezwaar aan dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet daarnaast ten minste de volgende informatie hebben: - de naam van de indiener; - het adres van de indiener; - dagtekening; - een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; - de gronden (motivering) van het bezwaar.   Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning gelden. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen, om de uitvoering van de activiteiten tegen te houden. Burgers kunnen dit digitaal doen (met DigiD) bij de rechtbank Den Haag via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Daarnaast is het (voor burgers en bedrijven) mogelijk om via de post om een voorlopige voorziening te verzoeken. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.   Wilt u meer informatie ontvangen? Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 94 of e-mailadres vergunningen@rijnland.net.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.