Ontwerpbesluit omgevings-vergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden woningbouw Henry Morgan straat Valkenburg.

Bekendmaking voor bouwvergunningomgevingsvergunning in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 22-12-2023

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Ontwerpbesluit omgevings-vergunning en ontwerpbesluit hogere grenswaarden woningbouw Henry Morgan straat Valkenburg.

bouwvergunningomgevingsvergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken bekend dat een ontwerp besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) en een ontwerp besluit voor het vaststellen van hogere grenswaarden ter inzage ligt voor het realiseren van 14 woningen op de locatie Henry Morgan straat te Walem. Omgevingsvergunning Op 14 juli 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van 14 woningen op de locatie Henry Morgan straat te Valkenburg. De aanvraag is geregistreerd onder Z2023-00000483 en omvat de volgende activiteiten: •bouwen; •handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening; •het realiseren van een uitrit. Hogere grenswaarden Voor het plan dienen hogere grenswaarden spoorlawaai vastgesteld te worden. het ontwerp besluit om deze hogere grenswaarden vast te stellen, ligt gelijktijdig met de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage. Omschrijving Het plan betreft de bouw van 14 woningen aan de Henry Morgan straat te Valkenburg. Inzage Het ontwerp besluit omgevingsvergunning en het ontwerp besluit hogere grenswaarden liggen, met bijbehorende stukken, van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024 op de volgende wijze ter inzage: •digitaal via de landelijke website https://www.ruimtelijkeplannen.nl of via de gemeentelijke website https://www.valkenburg.nl onder: ‘bestuur en organisatie/beleid-en-regelgeving/bekendmakingen’; •analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043. Zienswijzen Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen een zienswijze over beide ontwerp besluiten kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het Klantcontact centrum (tel. 14 043). Valkenburg, december 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.