Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – 27 woningen Sibbe - IJzeren’.

Bekendmaking voor bestemmingsplan in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 15-12-2023

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. Ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – 27 woningen Sibbe – IJzeren’.

bestemmingsplan Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken, ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat vanaf donderdag 14 december 2023 tot en met woensdag 24 januari 2024 het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel Omgevingsplan Valkenburg aan de Geul 2022 – 27 woningen Sibbe – IJzeren (NL.IMRO.0994.2023BP003-ON01) ter inzage ligt. Bestemmingsplan Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend gemeente Oud Valkenburg, sectie B nrs. 1209, 1301, 1302 en 1303 en plaatselijk bekend Kruisstraat ongenummerd te Valkenburg. Met het bestemmingsplan wordt de bouw van 27 woningen inclusief de inrichting van de openbare ruimte juridisch planologisch mogelijk gemaakt. Inzage Het ontwerp bestemmingsplan is op de volgende wijze in te zien: •digitaal via de website https://www.ruimtelijkeplannen.nl; •analoog (de papieren versie) in het gemeentehuis, uitsluitend op afspraak via het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente, te bereiken via tel.14 043. Bij verschillen tussen de digitale en de analoge versie is de digitale versie van het plan doorslaggevend. Zienswijzen Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen, zowel schriftelijk als mondeling, onder vermelding van: ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Partiële herziening Initieel OP Valkenburg aan de Geul 2022 – 27 woningen Sibbe - IJzeren’ een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan indienen. Een zienswijze dient gericht te worden aan de gemeenteraad en kan per post gestuurd worden naar: postbus 998, 6300 AZ te Valkenburg. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum en reden/omschrijving van de zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via tel. 14 043.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.