GEMEENTEBLADToestemming Het realiseren van een nokverhoging en plaatsen van een dakkapel op het adres Marinus Poststraat 66, 2235 XG Valkenburg

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Katwijk

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. GEMEENTEBLADToestemming Het realiseren van een nokverhoging en plaatsen van een dakkapel op het adres Marinus Poststraat 66, 2235 XG Valkenburg

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Verleende omgevingsvergunningBelanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen onderstaande besluiten.Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, is verleend of geweigerd:Locatie Marinus Poststraat 66, 2235 XG Valkenburg Omschrijving Het realiseren van een nokverhoging en plaatsen van een dakkapel Bekendmaking besluit 13-03-2024Postcode 2235 XGBezwaar, beroep en voorlopige voorzieningEen bezwaar- of beroepschrift wordt ondertekend en bevat: uw naam, adres, datum, omschrijving van het besluit en de reden van uw bezwaar of beroep. Een bezwaarschrift dient u in bij burgemeester en wethouders, de burgemeester of de raad, binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van het besluit http://www.katwijk.nl/bezwaar. Een beroepschrift dient u in bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Bij het indienen van een beroepschrift voegt u een kopie van het besluit waartegen u beroep instelt. Het indienen van een bezwaarschrift schorst (meestal) niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. Bij onverwijlde spoed dient u een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht van rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Bij een verzoek om voorlopige voorziening stuurt u een kopie van het bezwaar- of beroepschrift mee. Een beroep en een voorlopige voorziening dient u in via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U heeft hiervoor DigiD nodig en u betaalt griffierecht.Indien u de stukken wilt inzien kunt u een verzoek doen door te mailen naar info@katwijk.nl onder vermelding van het adres.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.