GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Oosterweg 15 t/m 15T, 6301PX Valkenburg

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Valkenburg aan de Geul

Geplaatst op Lokaalnieuwsvalkenburg.nl op: 21-05-2024

  1. Bekendmakingen valkenburg
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op Omgevingsvergunning, Oosterweg 15 t/m 15T, 6301PX Valkenburg

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

De gemeente heeft op 8 maart 2024 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer Z2023-00001008 voor een omgevingsvergunning op locatie Oosterweg 15 t/m 15T, 6301PX Valkenburg. De vergunning is Toegekend. Het besluit betreft het bouwen van een appartementencomplex.BezwaarBent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit(zie datumstempel) bezwaar maken. Als verzenddatum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift.Stuur uw bezwaarschrift naar:Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de GeulPostbus 9986300 AZ ValkenburgVermeld in uw bezwaarschrift altijd:•uw naam, adres en telefoonnummer;•de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;•het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit;•waarom u bezwaar maakt.Het is ook mogelijk het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Meer informatie en het formulier is te vinden via www.valkenburg.nl/bezwaar. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft ueen DigiD nodig. Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop uw bezwaarschrift wordt behandeld.Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.Schorsende werkingHet indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.Spoed? Voorlopige voorzieningBij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorzieningen aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:De voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg,Sector BestuursrechtPostbus 9506040 AZ RoermondU kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.Informele oplossingWeet u niet zeker of u deze bezwaarschriftenprocedure wilt volgen of wilt u met ons overleggen over een oplossing voor uw probleem? De mogelijkheid bestaat om uw bezwaar informeel te behandelen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van mediation.

Unknown

 Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Lokaalnieuwsvalkenburg.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Valkenburg. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Valkenburg

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.